فروش و خرید تتا توکن (THETA)

1.658 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.658 $ 1.658 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,403,140,442$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 58
ارز در دسترس 1,000,000,000
مقدار کل 1,000,000,000