فروش و خرید ای او اس (EOS)

1.232 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.232 $ 1.232 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 622,230,194$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 101
ارز در دسترس 1,127,540,931
مقدار کل 2,100,000,000