فروش و خرید ای او اس (EOS)

1.232 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.232 $ 1.232 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,249,626,528$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 45
ارز در دسترس 1,086,169,384
مقدار کل 1,086,169,384