فروش و خرید انجیکتیو پروتوکل (INJ)

Injective Protocol

INJ
1.58 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.58 $ 1.58 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 2,283,689,42$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 43
ارز در دسترس 93,400,000
مقدار کل 100,000,000