فروش و خرید فان فیر (FUN)

0.00819 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.00819 $ 0.00819 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 58,801,996$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 565
ارز در دسترس 10,962,808,529
مقدار کل 10,977,277,070