فروش و خرید کورتکس (CTXC)

0.1547 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1547 $ 0.1547 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 63,795,117$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 536
ارز در دسترس 220,110,151
مقدار کل 299,792,458