فروش و خرید کورتکس (CTXC)

0.1547 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1547 $ 0.1547 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 51,353,982$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 536
ارز در دسترس 221,830,785
مقدار کل 299,792,458