فروش و خرید کایبر نتورک (KNC)

1.576 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.576 $ 1.576 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 103,820,623$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 412
ارز در دسترس 187,987,023
مقدار کل 238,760,952