فروش و خرید کایبر نتورک (KNC)

1.576 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.576 $ 1.576 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 108,138,655$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 291
ارز در دسترس 153,015,361
مقدار کل 228,866,197