فروش و خرید اتوماتا (ATA)

0.2236 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2236 $ 0.2236 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 52,650,398$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 566
ارز در دسترس 488,500,979
مقدار کل 1,000,000,000