فروش و خرید دی فورس (DF)

0.0468 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0468 $ 0.0468 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 20,989,609$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 846
ارز در دسترس 432,032,332
مقدار کل 999,926,175