فروش و خرید وازیر ایکس (WRX)

0.247 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.247 $ 0.247 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 81,363,825$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 473
ارز در دسترس 381,856,872
مقدار کل 962,646,669