فروش و خرید پاندی ایکس (PUNDIX)

0.635 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.635 $ 0.635 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 156,804,843$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 362
ارز در دسترس 258,491,637
مقدار کل 258,491,637