فروش و خرید دگو فابننس (DEGO)

Dego Finance

DEGO
2.435 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.435 $ 2.435 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 37,613,014$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 668
ارز در دسترس 20,997,213
مقدار کل 21,000,000