فروش و خرید هارمونی (ONE)

0.02565 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.02565 $ 0.02565 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 215,854,709$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 233
ارز در دسترس 14,011,817,929
مقدار کل 14,309,717,929