فروش و خرید دیجی بایت (DGB)

0.01246 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01246 $ 0.01246 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 126,624,651$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 260
ارز در دسترس 16,666,841,517
مقدار کل 16,666,841,517