فروش و خرید دیجی بایت (DGB)

0.01246 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01246 $ 0.01246 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 142,469,312$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 290
ارز در دسترس 17,092,155,033
مقدار کل 17,092,155,033