فروش و خرید دیجی بایت (DGB)

0.01246 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01246 $ 0.01246 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 206,465,35$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 261
ارز در دسترس 16,948,724,153
مقدار کل 16,948,724,153