فروش و خرید ام دکس (MDX)

0.0988 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0988 $ 0.0988 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 57,655,153$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 578
ارز در دسترس 950,246,937
مقدار کل 1,060,000,000