فروش و خرید استفی (FIS)

0.4128 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.4128 $ 0.4128 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 50,493,552$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 617
ارز در دسترس 104,598,941
مقدار کل 141,730,570