فروش و خرید استفی (FIS)

0.4128 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.4128 $ 0.4128 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 19,560,974$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 685
ارز در دسترس 60,452,000
مقدار کل 114,911,733