فروش و خرید دی وای دی ایکس (DYDX)

2.382 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.382 $ 2.382 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,164,384,402$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 76
ارز در دسترس 558,480,505
مقدار کل 754,030,660