فروش و خرید دی وای دی ایکس (DYDX)

2.382 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.382 $ 2.382 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار $
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار
ارز در دسترس 0
مقدار کل 1,000,000,000