فروش و خرید متال (MTL)

1.427 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.427 $ 1.427 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 127,301,627$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 407
ارز در دسترس 66,588,888
مقدار کل 66,588,888