فروش و خرید ترو فای (TRU)

0.0865 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0865 $ 0.0865 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 81,385,988$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 312
ارز در دسترس 982,460,642
مقدار کل 1,198,450,773