فروش و خرید ترو فای (TRU)

0.0865 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0865 $ 0.0865 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 72,948,534$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 487
ارز در دسترس 1,096,769,985
مقدار کل 1,198,450,773