فروش و خرید اونتلوژی گس (ONG)

0.4218 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.4218 $ 0.4218 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 137,198,126$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 344
ارز در دسترس 375,536,181
مقدار کل 1,000,000,000