فروش و خرید پاور لجر (POWR)

0.2598 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2598 $ 0.2598 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 170,303,429$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 195
ارز در دسترس 511,620,139
مقدار کل 999,506,123