فروش و خرید هوریزن (ZEN)

19.25 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
19.25 $ 19.25 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 140,722,67$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 197
ارز در دسترس 14,393,944
مقدار کل 14,393,944