فروش و خرید آوه گوتچی (GHST)

1.335 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.335 $ 1.335 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 42,758,379$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 392
ارز در دسترس 45,096,312
مقدار کل 46,860,476