فروش و خرید فیرو (FIRO)

2.909 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.909 $ 2.909 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 24,235,594$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 850
ارز در دسترس 13,720,650
مقدار کل 21,400,000