فروش و خرید Celestia (TIA)

Celestia

TIA
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,328,924,573$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 63
ارز در دسترس 193,207,911
مقدار کل 1,052,164,384