فروش و خرید باینری ایکس (BNX)

126.3 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
126.3 $ 126.3 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 105,162,401$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 299
ارز در دسترس 350,800,639
مقدار کل 542,576,908