فروش و خرید باینری ایکس (BNX)

126.3 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
126.3 $ 126.3 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 250,222,57$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 236
ارز در دسترس 358,602,989
مقدار کل 553,218,638