فروش و خرید دیکرد (DCR)

39.6 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
39.6 $ 39.6 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 284,798,032$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 196
ارز در دسترس 16,124,737
مقدار کل 16,124,737