فروش و خرید دیکرد (DCR)

39.6 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
39.6 $ 39.6 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 286,708,125$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 193
ارز در دسترس 15,868,280
مقدار کل 15,868,280