فروش و خرید دیکرد (DCR)

39.6 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
39.6 $ 39.6 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 338,723,268$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 114
ارز در دسترس 14,715,158
مقدار کل 14,715,158