فروش و خرید بونفیدا (FIDA)

0.5577 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.5577 $ 0.5577 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 24,123,387$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 642
ارز در دسترس 111,160,830
مقدار کل 992,361,105