فروش و خرید بونفیدا (FIDA)

0.5577 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.5577 $ 0.5577 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 36,395,377$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 740
ارز در دسترس 127,405,407
مقدار کل 990,912,488