فروش و خرید استتوس (SNT)

Status

SNT
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 144,655,339$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 334
ارز در دسترس 3,877,437,279
مقدار کل 6,804,870,175