فروش و خرید پرپچوال پروتوکل (PERP)

Perpetual Protocol

PERP
1.111 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.111 $ 1.111 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 47,963,133$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 593
ارز در دسترس 66,002,157
مقدار کل 150,000,000