فروش و خرید امبروسوس (AMB)

Ambrosus

AMB
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 28,947,389$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 777
ارز در دسترس 3,029,169,827
مقدار کل 6,487,277,128