فروش و خرید ای او اس تی (IOST)

0.01457 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.01457 $ 0.01457 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 169,717,365$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 181
ارز در دسترس 18,708,894,189
مقدار کل 18,708,894,189