فروش و خرید بیکونومی (BICO)

0.651 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.651 $ 0.651 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 288,021,701$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 182
ارز در دسترس 722,758,758
مقدار کل 1,000,000,000