فروش و خرید بیکونومی (BICO)

0.651 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.651 $ 0.651 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 186,720,007$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 176
ارز در دسترس 701,391,763
مقدار کل 1,000,000,000