فروش و خرید هایو (HIVE)

0.5873 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.5873 $ 0.5873 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 115,644,908$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 325
ارز در دسترس 500,749,243
مقدار کل 500,749,243