فروش و خرید پاور پول (CVP)

0.4507 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.4507 $ 0.4507 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 9,969,302$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 867
ارز در دسترس 30,490,413
مقدار کل 100,000,000