فروش و خرید پاور پول (CVP)

0.4507 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.4507 $ 0.4507 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 13,285,064$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 998
ارز در دسترس 31,016,993
مقدار کل 100,000,000