فروش و خرید ویدت (VIDT)

VIDT Datalink

VIDT
0.3625 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.3625 $ 0.3625 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 19,834,532$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 806
ارز در دسترس 827,571,315
مقدار کل 1,000,000,000