فروش و خرید آیوتکس (IOTX)

0.03698 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.03698 $ 0.03698 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 503,691,205$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 140
ارز در دسترس 9,441,378,955
مقدار کل 9,441,378,959