فروش و خرید کرومیا (CHR)

0.2167 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2167 $ 0.2167 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 259,884,253$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 232
ارز در دسترس 812,434,439
مقدار کل 812,434,439