فروش و خرید کلایتن (KLAY)

0.29 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.29 $ 0.29 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 535,424,505$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 68
ارز در دسترس 3,021,211,342
مقدار کل 10,956,896,739