فروش و خرید کلایتن (KLAY)

0.29 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.29 $ 0.29 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 805,150,182$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 101
ارز در دسترس 3,493,910,454
مقدار کل 5,904,802,111