فروش و خرید هدرا هشگرف (HBAR)

Hedera Hashgraph

HBAR
0.0788 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0788 $ 0.0788 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 4,048,062,148$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 27
ارز در دسترس 35,749,981,467
مقدار کل 50,000,000,000