فروش و خرید نومریر (NMR)

21.5 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
21.5 $ 21.5 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 97,569,867$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 324
ارز در دسترس 6,265,663
مقدار کل 10,800,964