فروش و خرید نومریر (NMR)

21.5 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
21.5 $ 21.5 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 195,022,103$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 319
ارز در دسترس 6,837,965
مقدار کل 10,718,081