فروش و خرید بیکری توکن (BAKE)

BakeryToken

BAKE
0.36 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.36 $ 0.36 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 80,899,281$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 430
ارز در دسترس 289,770,512
مقدار کل 289,770,512