فروش و خرید استراتیس ایکس (STRAX)

0.736 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.736 $ 0.736 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 157,033,618$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 361
ارز در دسترس 1,922,641,806
مقدار کل 1,922,641,806