فروش و خرید استراتیس ایکس (STRAX)

0.736 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.736 $ 0.736 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 155,817,085$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 185
ارز در دسترس 155,806,253
مقدار کل 155,806,253