فروش و خرید پروژه گلکسی (GAL)

Project Galaxy

GAL
3.774 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
3.774 $ 3.774 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 144,523,022$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 193
ارز در دسترس 95,097,997
مقدار کل 200,000,000