فروش و خرید پروژه گلکسی (GAL)

Project Galaxy

GAL
3.774 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
3.774 $ 3.774 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 376,437,24$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 165
ارز در دسترس 105,305,665
مقدار کل 200,000,000