فروش و خرید ونوس (XVS)

6.47 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
6.47 $ 6.47 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 101,489,248$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 380
ارز در دسترس 16,077,118
مقدار کل 30,000,000