فروش و خرید کامپاند (COMP)

63.28 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
63.28 $ 63.28 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 522,747,509$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 133
ارز در دسترس 8,248,403
مقدار کل 10,000,000