فروش و خرید جاست (JST)

0.03284 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.03284 $ 0.03284 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 322,496,007$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 199
ارز در دسترس 9,900,000,000
مقدار کل 9,900,000,000