فروش و خرید مون ریور (MOVR)

18.31 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
18.31 $ 18.31 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 56,397,837$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 432
ارز در دسترس 8,585,826
مقدار کل 11,072,714