فروش و خرید فانتوم (FTM)

0.3907 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.3907 $ 0.3907 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,673,939,976$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 53
ارز در دسترس 2,803,634,836
مقدار کل 3,175,000,000