فروش و خرید BounceBit (BB)

BounceBit

BB
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 162,828,661$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 261
ارز در دسترس 430,787,671
مقدار کل 2,100,000,000