فروش و خرید نکسو (NEXO)

0.778 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.778 $ 0.778 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 790,548,468$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 102
ارز در دسترس 560,000,011
مقدار کل 1,000,000,000